top of page
Selvportrett
Selvportrett med fisk
Astri og Sofia
Portrett av kunstner
Ansikt
Ved elvebredden-I
Ved elvebredden-II
bottom of page