Natur og miljø har alltid inspirert og formet min kunst. Forurensninger forårsaket av menneskelig 

aktivitet ved spredning av giftige stoffer i luft, vann og jord, skadelig virkning på mennesker, dyr, planter og konsekvenser av endringer i økosystemet – er noen stikkord for mine kunstverk. 

Surrealistisk blanding av detaljerike metaforiske elementer og referanser ligger i grunn for kunstverkene mine som unndrar seg automatisert forståelse. Jeg fokuserer på naturens sårbarhet. Budskapet handler om ballanseendringer i naturen som gir globale ringvirkninger i økosystem. Bevaring av balansen i naturen er veldig komplisert pga mennesker både forbedrer, utvikler, forenkler, og samtidig forurenser, utrydder og forgifter naturen. Hva egentlig er kunstnernes rolle i dagens samfunn hvor det er så store utfordringer? Kunstner må alltid bevare kritiske blikk. Profesjonell billedkunstner er den som behersker teknikken, har kompetansen, lever og puster av å lage kunst. Linje er eksistensiell gestus, medieestetiske form for meg som billedkunstner. 

Å beherske teknikken gir frihet for eksperimentering på intellektuelt nivå og frihet til å bøye reglene – nettop det som man ønsker å se i kunstverket. Ofte kombinerer jeg linosnitt med akvarell og blyant tegning, bruker sterke farger like som sterke motiver. (Lena Akopian).

«...Lena Akopian jobber innenfor et bredt spekter av uttrykk, men forhold mellom natur og menneske går igjen som et tematisk fundament. De varierte uttrykksformene springer ut ifra en rasjonell tilnærming til materialer og teknikker. Gjennom bruk av blant annet olje, akryl, akvarell, blyant, manipulert foto og etsning komponeres bildene med et mål om å visualisere det eksakte uttrykket kunstneren er ute etter...»

av Gunhild Horgmo, kunstkritiker.

 

«...Lenas kunstnerskap utvikler seg er nøysommelig, engasjert, dedikert og handlingsbevisst.

Utviklingen i seg selv er som et livslangt kunstprosjekt med sterke kontraster i det visuelle språket med mange spenningspunkter.»

av Astri Tonoian, billedkunstner.

 

«...Lena Akopian har en meget solid teknikk, og hun benytter den til imponerende fartsfylte bilder. Det er fart og bevegelse i både linjeføring og figurer i hennes trykk.» 

av Åsmund Thorkildsen, Drammens Museums direktør. DT.BB. 21.11.1995.

Les mer i CV >